Rozwój przestrzeni coworkingowych i elastycznych powierzchni biurowych pomaga utrzymać optymizm rynku nieruchomości na wysokim poziomie

Rozwój przestrzeni coworkingowych i elastycznych powierzchni biurowych pomaga utrzymać optymizm rynku nieruchomości na wysokim poziomie

04
cze
2019
Steen Uno
Badanie MatchOffice Industry 2019 pokazało, w jaki sposób rynek nieruchomości komercyjnych w Europie utrzymuje swoją dynamikę i optymistyczne perspektywy dalszego wzrostu dzięki ogromnemu wzrostowi i sukcesowi koncepcji coworking.
04
cze
2019
Steen UnoSteen Uno

 

Europejska branża nieruchomości komercyjnych i jej dostawcy rozwijają się jak nigdy dotąd - w szczególności ze względu na znaczący globalny wpływ koncepcji coworkingu.

Na całym świecie w ciągu ostatnich trzech lat liczba coworkingowych i elastycznych przestrzeni biurowych wzrosła ponad dwukrotnie, a aktualnie rośnie o ponad 20% rocznie.

Według MatchOffice Industry Survey 2019, ogromny sukces coworkingu jest silnym motorem wzrostu dla całej branży nieruchomości.

Raport roczny, oparty na sprawozdaniach statystycznych z 1159 obsługiwanych biur w 51 krajach, pokazuje, że napływ chętnych do obsługiwanych biur utrzymuje się na niezmienionym poziomie i przyczynia się do utrzymania optymizmu na rynku dostawców dzielonych przestrzeni biurowych.

 

Znaczenie coworkingu

„Ogromny wpływ coworkingu, jak również rosnące zainteresowanie tzw. biurami elastycznymi, przynosi ogromne korzyści także reszcie branży nieruchomości komercyjnych oraz wielu innym podmiotom”, mówi prezes MatchOffice, Jakob Dalhoff.

„Nasze nowe Badanie MatchOffice Industry 2019 wykazało, że ponad 92% europejskich ankietowanych spodziewa się przynajmniej takich samych lub nawet wyższych stawek czynszu za ten rok. 12% przewiduje nawet znacznie wyższe czynsze w 2019 r.”

 Ogromny sukces i wpływ coworkingu oraz elastycznych przestrzeni biurowych pełni najważniejszą 
rolę w rozpędzaniu wzrostu branży nieruchomości komercyjnych na całym świecie. 
                                                                                                       (Zdjęcia: Steelcase.com)

 

Europejskie biura serwisowe utrzymują bardzo wysokie wskaźniki obłożenia w ostatnich latach. Prawie jedna trzecia ankietowanych dostawców wykazuje obłożenie na poziomie ponad 90%, a jedna trzecia respondentów zgłasza ponad 80% obłożenia.

Dziewięć z dziesięciu biur usługowych w Europie pobiera co najmniej takie same lub wyższe czynsze najmu w 2019 r., w porównaniu do ubiegłego roku. Ogólnie, 80% dostawców zgłasza pozytywne lub bardzo pozytywne oczekiwania dotyczące obecnej sytuacji na rynku i wyniku na koniec roku.

 

Zyskowne konwersje

„Globalny przełom w dziedzinie coworkingu, a także rosnąca popularność biur „flex” zrewolucjonizowały tradycyjne długoterminowe umowy najmu w branży nieruchomości.

Obecnie nie tylko przedsiębiorcy, ale również firmy różnej wielkości dostosowały się do nowych warunków rynkowych: stosują bardzo krótkie i elastyczne umowy najmu. Właściciele biur dostosowujący się do nowej rzeczywistości mogą czerpać z nich wysokie zyski ”- podkreśla Jakob Dalhoff.


 Na rynku europejskim 9 z 10 biur usługowych pobiera co najmniej takie same lub wyższe 
czynsze najmu w 2019 r., w porównaniu do ubiegłego roku.

 

 

Z modnym designem i odpowiednim wyposażeniem dostawcy biur i przestrzeni coworkingowych mogą zarobić od dwóch do trzech razy więcej na metr kwadratowy niż tradycyjne biura na wynajem.

Wraz z rozwojem trendu coworkingu coraz większa liczba inwestorów zajmujących się nieruchomościami komercyjnymi priorytetowo traktuje elastyczne przestrzenie biurowe w swoich portfelach - obecnie stanowią one średnio 15-30% wśród aktywów.

Aktualnie, wynajem biur „elastycznych” bardziej niż kiedykolwiek staje się interesującym sposobem na zmianę, „coś nowego”, nie tylko dla firm, ale także dla potencjalnych inwestorów.

 


Dynamika

Jak pokazuje  MatchOffice Industry Survey 2019 w bieżącym roku większość europejskich dostawców przestrzeni biurowych utrzymuje stabilność. Pozytywna dynamika i rozwój branży utrzymują się, ponieważ poziom obłożenia wśród obsługiwanych biur jest bardzo wysoki.

Ogólnie rzecz biorąc rynek pozostaje konkurencyjny - jeszcze więcej dostawców niż w ubiegłym roku osiągnęło stabilność cen i długości umowy najmu i planuje utrzymać ją dalej – stabilny trend sięga 2016 roku.

 


 


„Ogromny wpływ coworkingu i rosnące zainteresowanie biurami.”elastycznymi”, przynosi znaczące 
korzyści także reszcie branży nieruchomości komercyjnych”, mówi prezes MatchOffice, Jakob Dalhoff.

 

„Nasze dane z badań przeprowadzonych w tym roku wyraźnie pokazują, że europejski rynek nieruchomości komercyjnych i cała branża są bardzo aktywne i nadal się rozwijają.

Wskaźniki obłożenia są stałe, zachęcając do rozwoju nowych trendów i poszukiwania nowych możliwości rozwoju. Jesteśmy przekonani, że perspektywy w 2019 r. są pozytywne”- podkreśla dyrektor generalny MatchOffice Jakob Dalhoff.● 

 

Zobacz MatchOffice Industry Survey 2019

                                                                                                                  

 

MatchOffice Survey Report 2018
MatchOffice.com: The young generations demand social and flexible work environments
MatchOffice Survey Report 2017
MatchOffice Industry Survey 2016


 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze członkostwa
  • Logo członkostwa MatchOffice
  • Logo członkostwa MatchOffice